Slavnostní zahájení školního roku

Tak a je to zase tady. Po dvou měsících prázdninové pohody a bezstarostných letních dnů nastal čas, kdy se opět žáci a učitelé sešli pod „jednou střechou“, aby se společně vydali na desetiměsíční pouť.

První školní den bere většina školou znalých dětí jako běžnou rutinu s poklidným průběhem, ale pro takového prvňáčka, a v častých případech také pro jeho rodiče, to bývá chvíle očekávání. Aby to takový prvňáček, jak se říká, hned první den nezabalil a neutekl s „prosíkem“ zpět do školky, připravil na pondělí 4. září pedagogický sbor základní školy slavnostní zahájení školního roku. Sláva to byla opravdu veliká! Slavnostní slovo pronesl spolu s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Hrnčířovou místostarosta Janských Lázní Ing. Pavel Kout. Prvňáčkové byli pomocí šerp dekorováni na školáky a taktéž byli náležitě obdarováni flétničkami a výtvarnými potřebami. Napjatá atmosféra se tak z jejich hlav postupně vytratila. Dokonce se během ceremoniálu dostavil jeden prvňák z pekelné říše – čert Luciáš. Bohužel pro děti a bohudík pro paní učitelku si čertisko jen popletlo školu a vrátilo se zpět do té pekelné. Za pobavení všech přítomných mu však tímto děkujeme.

Starší žáci se přivítali se svými kamarády, popovídali o zážitcích z prázdnin a převzali
s nadšením postup do vyššího ročníku.

Přejeme všem dětem a rodičům radostný školní rok 2017/ 2018.

Za ZŠ Janské Lázně Mgr. Alena Moštěková

zahajeni