Listopad v základní škole

Čas běží jako voda a listopad je za námi. Co jsme všechno zažili?

Sbírali jsme kaštany a byli jsme úspěšní. Zvířátkům jsme na zimu poslali dokonce 285Kg. Snad jim budou chutnat.

I u nás ve škole jsme se přidali k oslavám 100. výročí vzniku Československa. Aktivitou
o významných osobnostech naší stoleté historie jsme si zdůraznili jejich osobní statečnost
a společenskou aktivitu. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu k občanství.

1

 „Už Martin na bílém koni…“ Tak takhle začínala písnička, kterou jsme se společně přivítali, abychom si v pátek 9. listopadu připomenuli legendu o svatém Martinovi. Doufali jsme, že opravdu osedlá bílého koně a přijede. No nepřijel, nevadí! Rozhodli jsme se to napravit, starší děti nacvičily krátké divadelní představení o sv. Martinovi.

2

Ve smíšených skupinách jsme si zahráli venkovní hru a dozvěděli se informace o životě sv. Martina. Na závěr jsme si upekli sváteční Svatomartinské rohlíčky, jejichž makovo-povidlová vůně zvyšovala nedočkavost každého z nás ochutnat rohlíčky ještě teplé.

3

Žáci 1. a 2. ročníku dokončili plavecký výcvik v Trutnově. Celá skupina dětí prošla pod vedením profesionální instruktorky plaveckou abecedou, která byla přizpůsobena věku a plaveckým schopnostem každého účastníka. Poslední lekce byla zakončena závody, za které si děti odnesly sladké odměny a „mokré“ vysvědčení.

4

A nyní se již blíží Vánoce a my pilně trénujeme naši novou pohádku na Mikulášskou besídku do kina Vlast – 6. 12. 2018 a Vánoční besídku v naší škole – 19. 12. 2018.

Doufáme, že se nám obě představení podaří a všichni diváci budou spokojeni.

Za základní školu a mateřskou školu, všechny děti i zaměstnance, přejeme všem co nejkrásnější Vánoce, hodně klidu a pohody do nového roku.

Mgr. A. Moštěková a Mgr. Z. Hrnčířová