Spaní ve družině

ZŠ Janské lázně – předprázdninová akce školní družiny

spaniDne 25. 6. 2013 proběhla družinová akce  – Spaní ve školní družině. Účastníci v počtu devatenácti žáků, pravidelně navštěvující školní družinu, se shromáždili po skončení výuky u dolní budovy školy. Zde byly děti rozděleny do dvou skupin a následně se společně zúčastnily hry – Šipkovaná, na trase: škola, Horní promenáda – altán, Střední hřeben, Hoffmannova bouda, lanovka, škola. Na jejím konci byli všichni odměněni sladkými dobrotami z nalezeného pokladu. Po návratu se hladovým účastníkům dostalo bohaté večeře – špekáček, hořčice, pečivo a zelenina, kterou si sami zhotovili – moc jim chutnala. Program venku byl zakončen střelbou ze vzduchovky na terč. Po večerní hygieně děti hrály společenské hry dle svého výběru. Závěr večera byl ukončen pohádkou na dobrou noc.

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Děti se měly možnost poznat i v jiných situacích, mimo dobu školního vyučování. Poděkování patří také rodičům za materiální příspěvky pro děti.

Štěpánka Štelzerová
vychovatelka ŠD