Třídíme odpad

 o„Třídíte odpad?“

To byla první otázka, kterou lektor společnosti EKO-KOM a.s. položil našim dětem ve středu  16. 10. 2013.

 

Na další otázky:
Proč se odpad třídí?
Kam odpadky z kontejnerů putují?
Co se s nimi dále děje?
Kolikrát se může recyklovat například papír, sklo…?

Na ty už dětem samozřejmě pomohl odpovědět. Děti si samy zkusily roztřídit různé druhy odpadků do správných kontejnerů. Podívaly se, co se dále s odpady děje, dozvěděly se, že na rozdíl od obyčejných popelnic, ze kterých jde odpad na skládku, z barevných kontejnerů se odpad dále třídí a například přetaví do nových plastových či skleněných lahví, a tím šetříme naši přírodu.

Doufáme, že si děti z celé akce odnesly nejen nové poznatky, ale i přesvědčení, že třídit odpad je nezbytné pro nás i naši planetu Zemi.

Děkujeme společnosti EKO-KOM a.s., která pro nás celou akci zdarma připravila.