Co se děje ve škole

Od posledních informací o dění ve školce a škole uběhly 3 měsíce. Během nich se udála spousta akcí, které dokreslují pestrý život dětí v MŠ a ZŠ u nás v Janských Lázních.
Začátek nového roku jsme přivítali přednáškou strážce Krkonošského národního parku pana Ondřeje Moštěka, který dětem poutavým povídáním přiblížil zajímavosti o přírodě a historii Krkonoš.
Nezanedbali jsme ani kulturní oblast, a to návštěvou komunikativního představení s písničkami a milým humorem. Pohádka z budíku v podání Teátru Pavla Šmída v kině Vlast děti nadchla.
Oslava Masopustu u nás vyvrcholila karnevalem ve školní družině. Nechyběla přehlídka zajímavých masek, děti si prověřily obratnost při zdolávání soutěžních úkolů, ale hlavně obdivuhodně tančily.

1

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitější událostí zimních měsíců byl lyžařský výcvik. Děti z MŠ lyžovaly tradičně v lyžařské škole K+K. Vhodné lyžařské podmínky, bezvadné zázemí a výborná organizace zajistila hladký průběh. Velké poděkování patří paní Kateřině Kočí, všem instruktorům K+K a také společnosti Mega plus za jízdenky pro děti.

Škola zahájila lyžařskou výuku v únoru pravidelně ve středu na sjezdovce Duncan pod odborným vedením p. učitele Šedivého, ostatních pedagogických pracovníků, instruktora K+K a tatínka Aleše Poura. Vzhledem k nepřízni počasí a velké nemocnosti dětí se nepodařilo splnit počet plánovaných hodin, přesto však hodnotíme výcvik jako úspěšný. Děti byly rozděleny do malých skupinek, kde se dbalo na individuální péči a především na úroveň lyžařských dovedností. Velmi oceňujeme a chválíme všechny děti za jejich disciplinovanost, houževnatost a především dobrou náladu, která je po celou dobu provázela.

2

 

 

 

 

 

S končící lyžařskou sezónou se vybraní žáci zúčastnili meziškolních lyžařských závodů škol „Úpského údolí“. Pořadatelem letošního ročníku byla Základní škola v Mladých Bukách. Rok 2018 nám přinesl skvělá umístění ve velké konkurenci ostatních škol: ZŠ Černý Důl, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Svoboda nad Úpou.
Stříbrná medaile: Matěj Sedláček
Bronzová medaile: Linda Říhová
Další senzační umístění: Johanka Zelenková (4.), Adam Richter (4.), Jan Pour (5.), Vincent Hrnčíř (6.), Nela Reginová (7.), Štěpán Kalivoda.

Gratulujeme a všem děkujeme za sportovní výkony a reprezentaci naší školy. Děkujeme také rodičům paní Evě Říhové a panu Aleši Pourovi za pomoc s dětmi v průběhu závodu. V neposlední řadě patří velký dík všem rodičům žáků naší školy za spolupráci při organizaci lyžařského výcviku.

 3

 

 

 

 

                                                           

Za Základní a Mateřskou školu  Mgr. Alena Moštěková

Organizace školního roku 2017/18

ZŠ – Organizace školního roku 2017/18

Školní rok 2017 – 2018 bude probíhat od 4. 9. 2017 – 29. 6. 2018.
Podzimní prázdniny       26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny        23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny        2. 2. 2018
Jarní prázdniny             12. 3. – 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny  29. 3. – 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny           od 2. 7. 2018

MŠ – Organizace školního roku 2017/18
Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:
Podzimní prázdniny       26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny         23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny        2. 2. 2018
Velikonoční prázdniny   29. 3. – 30. 3. 2018