Poděkování společnosti MEGA PLUS

Ráda bych touto cestou poděkovala společnosti MEGA PLUS za umožnění nákupu permanentek na sjezdovku DUNCAN. Cena pro děti naší Základní a Mateřské školy je 600Kč. Díky vstřícnému přístupu této společnosti se mohou naše děti – za příznivou cenu – pravidelně dostat na lyže.

Ještě jednou za děti velký dík!!!

Mgr. Zdeňka Hrnčířová
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně

Ředitelské volno

Ředitelské volno

22. 12. 2016

 V souladu s § 24, odst. 2. Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a se souhlasem zřizovatele školy vyhlašuji pro žáky a děti ZŠ a MŠ    Janské Lázně, okres Trutnov dne 22. 12. 2016 ředitelské volno.

                                                                                  Mgr. Zdeňka Hrnčířová
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně

Organizace školního roku 2016/17

ZŠ – Organizace školního roku 2016/17

Školní rok 2016-2017 bude probíhat od 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017.

Podzimní prázdniny      26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny        23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní prázdniny       3. 2. 2017
Jarní prázdniny             6. 3. – 12. 3. 2017
Velikonoční prázdniny   13. 4. – 14. 4. 2017
Hlavní prázdniny           od 1. 7. 2017

 MŠ – Organizace školního roku 2016/17

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:

Podzimní prázdniny      26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny        23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní prázdniny       3. 2. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. – 14. 4. 2017