Organizace školního roku 2016/17

ZŠ – Organizace školního roku 2016/17

Školní rok 2016-2017 bude probíhat od 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017.

Podzimní prázdniny      26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny        23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní prázdniny       3. 2. 2017
Jarní prázdniny             6. 3. – 12. 3. 2017
Velikonoční prázdniny   13. 4. – 14. 4. 2017
Hlavní prázdniny           od 1. 7. 2017

 MŠ – Organizace školního roku 2016/17

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:

Podzimní prázdniny      26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny        23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní prázdniny       3. 2. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. – 14. 4. 2017

Změna v placení stravného a poplatků za MŠ a ŠD!

Změna v placení stravného a poplatků za MŠ a ŠD!!!

Od nového školního roku 2015/2016 mohou rodiče začít platit stravné a
poplatky MŠ a ŠD bezhotovostně na účet školy, vždy do 20. dne v daném měsíci na další měsíc (začínáme 20. srpna s platbou na září 2015).
Platby v hotovosti budou také nově probíhat vždy kolem 20. dne v měsíci na následující měsíc, v kanceláři vedoucí ŠJ.
Termín pro placení v hotovosti bude vyvěšen v šatně MŠ a na internetových stránkách školy (jako v minulém školním roce).
Hotovost zasílejte na účet školy GE Money bank č. ú: 163 172 317/kód banky 0600.
Do variabilního symbolu uvedete evidenční číslo vašeho dítěte.
Evidenční číslo vám sdělí vedoucí ŠJ při červnovém placení stravného.
Pokud nebude platba (bezhotovostní nebo přímá) včas uhrazena, nepřijmeme vaše dítě nebo žáka ZŠ k 1. dni následujícího měsíce do MŠ nebo na oběd ve ŠJ!!!
Případné dotazy na tel.: 499 875 415 nebo e-mail adrese:  jidelnajanky@seznam.cz
zodpoví vedoucí školní jídelny.

V Janských Lázních dne 8. 6. 2015
vedoucí ŠJ
M. Vtípilová