Karel IV. a Muchomůrka

Karel IV. a Muchomůrka

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme využili nabídku sousední školy a přijali pozvání na divadelní představení o našem nejslavnějším panovníkovi – Karlu IV.

Divadlo bylo přichystáno v tělocvičně základní školy ve Svobodě nad Úpou a my využili pěkného počasí a vydali se pěšky. „Ubytovali“ jsme se ve školní družině, a když jsme si odpočinuli, viděli jsme krásné představení, které nás seznámilo se životem Jana Lucemburského, Karla IV. i Václava IV. Nejvíce se dětem samozřejmě líbily šermířské souboje.

Po představení jsme se posilnili svačinkami a vydali se přes Muchomůrku zpátky do školy. Farmu jsme ale neminuli. Využili jsme milého pozvání pana Zelenky a užili si překrásnou hodinu plnou zvířátek a her. Za vstřícnost panu Zelenkovi ještě jednou děkujeme.

Jsme rádi, že se nám náš divadelní výlet – nejen kvůli počasí – tak krásně vydařil.

o1 o2

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

V průběhu letních prázdnin bude přerušen provoz MŠ ve dnech od   18. 7. 2016 – 26. 8. 2016.

V době přerušení provozu bude probíhat rekonstrukce horní koupelny.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 29. 8. 2016.

Mgr. Zdeňka Hrnčířová
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně

 

Organizace školního roku 2015/16

 ZŠ – Organizace školního roku 2015/16

Školní rok 2015-2016 bude probíhat od 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016.

Podzimní prázdniny      29. 10. – 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny        23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
pololetní prázdniny        29. 1. 2016
Jarní prázdniny             22. 2. – 28. 2. 2016
Velikonoční prázdniny   24. 3. – 25. 3. 2016
Hlavní prázdniny           od 1. 7. 2016

MŠ – Organizace školního roku 2015/16

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:

Podzimní prázdniny      29. 10. – 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny        23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
pololetní prázdniny        29. 1. 2016
Velikonoční prázdniny   24. 3. – 25. 3. 2016

Změna v placení stravného a poplatků za MŠ a ŠD!

Změna v placení stravného a poplatků za MŠ a ŠD!!!

Od nového školního roku 2015/2016 mohou rodiče začít platit stravné a
poplatky MŠ a ŠD bezhotovostně na účet školy, vždy do 20. dne v daném měsíci na další měsíc (začínáme 20. srpna s platbou na září 2015).
Platby v hotovosti budou také nově probíhat vždy kolem 20. dne v měsíci na následující měsíc, v kanceláři vedoucí ŠJ.
Termín pro placení v hotovosti bude vyvěšen v šatně MŠ a na internetových stránkách školy (jako v minulém školním roce).
Hotovost zasílejte na účet školy GE Money bank č. ú: 163 172 317/kód banky 0600.
Do variabilního symbolu uvedete evidenční číslo vašeho dítěte.
Evidenční číslo vám sdělí vedoucí ŠJ při červnovém placení stravného.
Pokud nebude platba (bezhotovostní nebo přímá) včas uhrazena, nepřijmeme vaše dítě nebo žáka ZŠ k 1. dni následujícího měsíce do MŠ nebo na oběd ve ŠJ!!!
Případné dotazy na tel.: 499 875 415 nebo e-mail adrese:  jidelnajanky@seznam.cz
zodpoví vedoucí školní jídelny.

V Janských Lázních dne 8. 6. 2015
vedoucí ŠJ
M. Vtípilová