Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

zapis

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018

Zápis k povinné školní docházce se koná ve středu
19. dubna 2017 od 16.00 – 17.00
.

Průběh zápisu:

Formální část – podání žádosti k přijetí do školy. Žádost si mohou zákonní zástupci vyplnit na místě nebo je k vyzvednutí v MŠ. Zákonný zástupce dále předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření totožnosti.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (od 1. 4. do 30. 4. 2017), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žádost o odklad školní docházky předají zákonní zástupci vedení školy v den zápisu, nejpozději do 30. 4. 2017.

Motivační část – pohovor s dítětem – rozhovor s budoucí učitelkou 1. třídy, ve spolupráci s ostatními pedagogy školy proběhne orientační zjištění úrovně dovedností a dosažení znalostí dítěte k posouzení školní připravenosti. Pro děti budou připraveny aktivity na interaktivní tabuli, v počítačové učebně apod.

Ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat  při rozhodování o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro základní školu.

Kritéria přijetí:

1)      Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu základní školy Janské Lázně.
2)      Sourozenci již přihlášených dětí, které budou i nadále navštěvovat místní mateřskou nebo základní školu.

Kapacita tříd prvního ročníku: do naplnění kapacity školy

Mgr. Zdeňka Hrnčířová
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně

Organizace školního roku 2016/17

ZŠ – Organizace školního roku 2016/17

Školní rok 2016-2017 bude probíhat od 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017.

Podzimní prázdniny      26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny        23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní prázdniny       3. 2. 2017
Jarní prázdniny             6. 3. – 12. 3. 2017
Velikonoční prázdniny   13. 4. – 14. 4. 2017
Hlavní prázdniny           od 1. 7. 2017

 MŠ – Organizace školního roku 2016/17

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:

Podzimní prázdniny      26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny        23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní prázdniny       3. 2. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. – 14. 4. 2017