Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov
Školní 81, PSČ  542 25, Mgr. Zdeňka Hrnčířová – ředitelka školy
příspěvková organizace, IČO 750 16 851
tel.: 499 875 414, e-mail: zs-ms@janske-lazne.cz
www.zsjanskelazne.cz

 Seznam dětí  přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Přijati:
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018

Přerušení správního řízení:

8/2018

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2018                                 Mgr. Zdeňka Hrnčířová
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně

Výlet do jelení obory

Ve středu 4. 4. 2018 v  8.00 hodin ráno jsme se sešli u školy a těšili jsme se na výlet do jelení obory v Lysečinách.

Do obory nás odvezly minibusy KRNAPU. Když jsme přijeli, tak nám pán z KRNAPU řekl něco o celé oboře. Řekl nám, kolik tam žije jelenů a laní. Ukázal nám paroží a kůže různých zvířat a vycpanou sojku. Potom jsme si dali svačinu. Mezitím dali pánové z KRNAPU do krmelců krmení, aby přilákali jeleny a laně. Po svačině jsme šli na vyhlídku za sklo pozorovat zvířata. Museli jsme být hodně potichu, abychom je nevyplašili. Viděli jsme asi 70 jelenů a laní, kteří se přišli nakrmit. Potom jsme poděkovali a rozloučili jsme se. Nastoupili jsme do minibusů a odjeli zpátky do školy.

V oboře se mi to moc líbilo, udělal jsem si i fotky jelenů při krmení. Celý výlet byl sponzorován KRNAPEM a tímto KRNAPU děkujeme za krásný výlet.

                                                                                            Jan Hradecký4.ročník    

02

01

Organizace školního roku 2017/18

ZŠ – Organizace školního roku 2017/18

Školní rok 2017 – 2018 bude probíhat od 4. 9. 2017 – 29. 6. 2018.
Podzimní prázdniny       26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny        23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny        2. 2. 2018
Jarní prázdniny             12. 3. – 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny  29. 3. – 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny           od 2. 7. 2018

MŠ – Organizace školního roku 2017/18
Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:
Podzimní prázdniny       26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny         23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny        2. 2. 2018
Velikonoční prázdniny   29. 3. – 30. 3. 2018