Slavnostní zahájení školního roku

Tak a je to zase tady. Po dvou měsících prázdninové pohody a bezstarostných letních dnů nastal čas, kdy se opět žáci a učitelé sešli pod „jednou střechou“, aby se společně vydali na desetiměsíční pouť.

První školní den bere většina školou znalých dětí jako běžnou rutinu s poklidným průběhem, ale pro takového prvňáčka, a v častých případech také pro jeho rodiče, to bývá chvíle očekávání. Aby to takový prvňáček, jak se říká, hned první den nezabalil a neutekl s „prosíkem“ zpět do školky, připravil na pondělí 4. září pedagogický sbor základní školy slavnostní zahájení školního roku. Sláva to byla opravdu veliká! Slavnostní slovo pronesl spolu s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Hrnčířovou místostarosta Janských Lázní Ing. Pavel Kout. Prvňáčkové byli pomocí šerp dekorováni na školáky a taktéž byli náležitě obdarováni flétničkami a výtvarnými potřebami. Napjatá atmosféra se tak z jejich hlav postupně vytratila. Dokonce se během ceremoniálu dostavil jeden prvňák z pekelné říše – čert Luciáš. Bohužel pro děti a bohudík pro paní učitelku si čertisko jen popletlo školu a vrátilo se zpět do té pekelné. Za pobavení všech přítomných mu však tímto děkujeme.

Starší žáci se přivítali se svými kamarády, popovídali o zážitcích z prázdnin a převzali
s nadšením postup do vyššího ročníku.

Přejeme všem dětem a rodičům radostný školní rok 2017/ 2018.

Za ZŠ Janské Lázně Mgr. Alena Moštěková

zahajeni

Plavecká výuka – 1. a 2. ročník

V rámci tělesné výchovy probíhá na školách výuka plavání – 10 lekcí.
Využíváme nabídky plavecké školy v Trutnově, děti hradí pouze dopravu. Jezdíme linkovým autobusem.
Lekce se konají vždy ve čtvrtek, začínáme 7. 9. 2017 – poslední lekce je 23. 11. 2017. Děti musí mít potvrzení od svého pediatra o zdravotním stavu, bez potvrzení nemohou nastoupit výuku. (Včas si, prosím, zajistěte).
S sebou: plavky, ručník, mýdlo, dívky s dlouhými vlasy je musí mít pevně svázané – gumičky, sponky, svačinu, pití a peníze na dopravu – 26Kč.
Odchod na autobus vždy od školy v 7.45, nebo na kolonádě v 7.50hod. (odjezd autobusu je v 8.00), návrat ve 12.30 na oběd.
V průběhu plaveckého výcviku nebudou probíhat hodiny TV, ale budou nahrazeny jinými předměty.

Organizace školního roku 2017/18

ZŠ – Organizace školního roku 2017/18

Školní rok 2017 – 2018 bude probíhat od 4. 9. 2017 – 29. 6. 2018.
Podzimní prázdniny       26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny        23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny        2. 2. 2018
Jarní prázdniny             12. 3. – 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny  29. 3. – 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny           od 2. 7. 2018

MŠ – Organizace školního roku 2017/18
Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:
Podzimní prázdniny       26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny         23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny        2. 2. 2018
Velikonoční prázdniny   29. 3. – 30. 3. 2018

Informace ze školní jídelny

Informace školní jídelny v Janských Lázních pro školní rok 2017 / 2018
—————————————————————————————-
Děti MŠ a žáci ZŠ  jsou zařazováni dle vyhlášky č.107 2005 Sb.,o školním stravování podle věku dosaženého ve školním roce do věkových kategorií ( školní rok začíná 4.9.2017 a končí 31.8.2018).

Finanční norma pro děti v MŠ věková kategorie 3 – 6 let
———————————————————————
přesnídávka    8,50 Kč                přesnídávka   8,50 Kč
oběd              18,-   Kč                oběd             18,-    Kč
svačina            6,-   Kč
na nápoje        2,50 Kč                na nápoje       2,50 Kč
celkem           35,-  Kč                celkem         29,-    Kč

Finanční norma pro děti v MŠ věková kategorie 7 – 10 let
———————————————————————–
přesnídávka      8,50 Kč               přesnídávka    8,50 Kč
oběd               24,-    Kč               oběd              24,-   Kč
svačina             6,-    Kč
na nápoje          2,50 Kč               na nápoje        2,50 Kč
celkem            41,-   Kč               celkem          35,-    Kč

Finanční norma pro žáky ZŠ
————————————–
věková kategorie    7 – 10 let       24,-  Kč
věková kategorie  11 – 14 let       26,-  Kč

Stravné, poplatek MŠ 200,- Kč(udržovací 100,- Kč) a poplatek za družinu 80,- Kč mohou rodiče uhradit bezhotovostně do 20.dne v měsíci na měsíc následující( v srpnu 2017 platba na září 2017).
Hotovost zasílejte na účet GE Money bank č.ú. 163 172 317/ kód banky 0600.
Do variabilního symbolu uveďte evidenční číslo strávníka (evidenční číslo vám sdělí vedoucí ŠJ).
Platby v hotovosti proběhnou v kanceláři školní jídelny (termín vyvěšen na nástěnce v šatně mateřské školy a na internetových stránkách školy).
Děti předškolního věku dle nové vyhlášky poplatek MŠ neplatí.

Stravu odhlašujte den předem do 14.00 hodin, v akutních případech do 7.00 hodin ráno toho dne.
Stravu odhlašujte osobně ve školní jídelně, nebo písemně do sešitu v šatně MŠ
(zde lze odhlásit i žáka ZŠ),telefonicky na tel.čísle  493 034 883 .
K odhlašování stravy můžete využít  e-mailovou adresu jidelnajanky@seznam.cz
První den nemoci lze vydat oběd do jídlonosiče, výdej od 11.00 – do 11.30 hodin.
Ve 13.00 hodin je ukončen výdej stravy a školní jídelna se uzavírá.
Za neodhlášené obědy nebudou vráceny peníze!!!!!

V Janských Lázních  1.9.2017                                   vedoucí ŠJ    Vtípilová Monika