Výpočet částky stravného a poplatků MŠ,ŠD na měsíc červen

Výpočet částky stravného a poplatků MŠ,ŠD na měsíc červen 2016
———————————————————————————————————

Výpočet částky stravného pro dítě v MŠ kategorie 3-6 let
22 dnů x 35,- Kč = 770,- Kč 22 x 29,- = 638,- Kč
poplatek MŠ 200,- Kč MŠ 200,- Kč
celkem 970,- Kč celkem 838,- Kč
Předškolní děti poplatek MŠ 200,-Kč celý školní rok 2015/2016 NEPLATÍ !!!
Udržovací poplatek MŠ je pro školní rok 2015/16 100,- Kč
(dítě do MŠ z různých důvodů celý měsíc nedocházelo)

———————————————————————————————————

Výpočet částky stravného pro žáka ZŠ kategorie 7 -10 let
21 dnů x 24,-Kč = 504,- Kč bez 30.6 vysvědčené 20 dnů x 24,- Kč = 480,-Kč
poplatek družina 120,- Kč družinka 120,-Kč
celkem 624,- Kč celkem 600,- Kč
Výpočet částky stravného pro žáka ZŠ kategorie 11 – 14 let
21 dnů x 26,- Kč = 546,- Kč bez 30.6. vysvědčení 20 dnů x 26,- Kč = 520,- Kč
poplatek družina 120,- Kč družinka 120,- Kč
celkem 666,- Kč celkem 640,- Kč

———————————————————————————————————

Stravné na červen 2016 uhraďte bezhotovostně do 20.května 2016 na účet školy -
č.ú. 163 172 317 / 0600, variabilní symbol = evidenční číslo vašeho dítěte/žáka .
Placení stravného v hotovosti proběhne v pondělí 16 .května 2016 v kanceláři ŠJ
od 6.30 do 16.00 hodin.

V Janských Lázních 6.května 2016 ved.ŠJ Vtípilová M.

Den Země

ZEME1

V pátek 22. 4. 2016 jsme oslavili Den Země společným úklidem našeho lázeňského města. Vydali jsme se lesíkem nad školou, minuli stanici Horské služby, uklidili v horním lesíku pod Protěží, prošli Lyžařskou ulicí. Nevynechali jsme ani místní fotbalové hřiště a hlavně tribunu☺. Do školy jsme se vrátili kolem chaty Alenka.

Na oběd jsme přišli utahaní, ale s pocitem dobře vykonané práce. Těšíme se zase za rok a doufáme, že nám lidé nepřidělají zbytečně moc práce☺….

Fotky najdete ve fotogalerii.

První pomoc v ZŠ

 pomocV pondělí  4. dubna 2016 navštívily naši Základní školu studentky Vyšší odborné školy zdravotnické v Trutnově. Pod vedením jansko-lázeňské rodačky – Lenky Hanyšové se děti seznámily se základy První pomoci.

Děti se nejprve dozvěděly, co by měla obsahovat správně vybavená lékárnička. Vyzkoušely si také základní obvazové techniky. Učily se, jak obvázat a správně zafixovat zlomenou ruku, ošetřit povrchové zranění, zastavit krvácení…  Určitě nejzajímavější bylo pro děti vyzkoušet si na modelu masáž srdce.

Ještě jednou děkujeme za krásně připravenou hodinu.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

V průběhu letních prázdnin bude přerušen provoz MŠ ve dnech od   18. 7. 2016 – 26. 8. 2016.

V době přerušení provozu bude probíhat rekonstrukce horní koupelny.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 29. 8. 2016.

Mgr. Zdeňka Hrnčířová
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně

 

Organizace školního roku 2015/16

 ZŠ – Organizace školního roku 2015/16

Školní rok 2015-2016 bude probíhat od 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016.

Podzimní prázdniny      29. 10. – 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny        23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
pololetní prázdniny        29. 1. 2016
Jarní prázdniny             22. 2. – 28. 2. 2016
Velikonoční prázdniny   24. 3. – 25. 3. 2016
Hlavní prázdniny           od 1. 7. 2016

MŠ – Organizace školního roku 2015/16

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena:

Podzimní prázdniny      29. 10. – 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny        23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
pololetní prázdniny        29. 1. 2016
Velikonoční prázdniny   24. 3. – 25. 3. 2016

Změna v placení stravného a poplatků za MŠ a ŠD!

Změna v placení stravného a poplatků za MŠ a ŠD!!!

Od nového školního roku 2015/2016 mohou rodiče začít platit stravné a
poplatky MŠ a ŠD bezhotovostně na účet školy, vždy do 20. dne v daném měsíci na další měsíc (začínáme 20. srpna s platbou na září 2015).
Platby v hotovosti budou také nově probíhat vždy kolem 20. dne v měsíci na následující měsíc, v kanceláři vedoucí ŠJ.
Termín pro placení v hotovosti bude vyvěšen v šatně MŠ a na internetových stránkách školy (jako v minulém školním roce).
Hotovost zasílejte na účet školy GE Money bank č. ú: 163 172 317/kód banky 0600.
Do variabilního symbolu uvedete evidenční číslo vašeho dítěte.
Evidenční číslo vám sdělí vedoucí ŠJ při červnovém placení stravného.
Pokud nebude platba (bezhotovostní nebo přímá) včas uhrazena, nepřijmeme vaše dítě nebo žáka ZŠ k 1. dni následujícího měsíce do MŠ nebo na oběd ve ŠJ!!!
Případné dotazy na tel.: 499 875 415 nebo e-mail adrese:  jidelnajanky@seznam.cz
zodpoví vedoucí školní jídelny.

V Janských Lázních dne 8. 6. 2015
vedoucí ŠJ
M. Vtípilová