Školní jídelna

Informace školní jídelny v Janských Lázních pro školní rok 2017 / 2018
—————————————————————————————-
Děti MŠ a žáci ZŠ  jsou zařazováni dle vyhlášky č.107 2005 Sb.,o školním stravování podle věku dosaženého ve školním roce do věkových kategorií ( školní rok začíná 4.9.2017 a končí 31.8.2018).

Finanční norma pro děti v MŠ věková kategorie 3 – 6 let
———————————————————————
přesnídávka    8,50 Kč                přesnídávka   8,50 Kč
oběd              18,-   Kč                oběd             18,-    Kč
svačina            6,-   Kč
na nápoje        2,50 Kč                na nápoje       2,50 Kč
celkem           35,-  Kč                celkem         29,-    Kč

Finanční norma pro děti v MŠ věková kategorie 7 – 10 let
———————————————————————–
přesnídávka      8,50 Kč               přesnídávka    8,50 Kč
oběd               24,-    Kč               oběd              24,-   Kč
svačina             6,-    Kč
na nápoje          2,50 Kč               na nápoje        2,50 Kč
celkem            41,-   Kč               celkem          35,-    Kč

Finanční norma pro žáky ZŠ
————————————–
věková kategorie    7 – 10 let       24,-  Kč
věková kategorie  11 – 14 let       26,-  Kč

Stravné, poplatek MŠ 200,- Kč(udržovací 100,- Kč) a poplatek za družinu 80,- Kč mohou rodiče uhradit bezhotovostně do 20.dne v měsíci na měsíc následující( v srpnu 2017 platba na září 2017).
Hotovost zasílejte na účet GE Money bank č.ú. 163 172 317/ kód banky 0600.
Do variabilního symbolu uveďte evidenční číslo strávníka (evidenční číslo vám sdělí vedoucí ŠJ).
Platby v hotovosti proběhnou v kanceláři školní jídelny (termín vyvěšen na nástěnce v šatně mateřské školy a na internetových stránkách školy).
Děti předškolního věku dle nové vyhlášky poplatek MŠ neplatí.

Stravu odhlašujte den předem do 14.00 hodin, v akutních případech do 7.00 hodin ráno toho dne.
Stravu odhlašujte osobně ve školní jídelně, nebo písemně do sešitu v šatně MŠ
(zde lze odhlásit i žáka ZŠ),telefonicky na tel.čísle  493 034 883 .
K odhlašování stravy můžete využít  e-mailovou adresu jidelnajanky@seznam.cz
První den nemoci lze vydat oběd do jídlonosiče, výdej od 11.00 – do 11.30 hodin.
Ve 13.00 hodin je ukončen výdej stravy a školní jídelna se uzavírá.
Za neodhlášené obědy nebudou vráceny peníze!!!!!

V Janských Lázních  1.9.2017                                   vedoucí ŠJ    Vtípilová Monika