Současnost naší školy

Budova Základní školy

Budova Základní školy

Naše škola patří mezi málotřídní – dvojtřídní se všemi ročníky  1. stupně. Budovy školy jsou umístěny v blízkosti lesa nedaleko lázeňské kolonády.
Pracujeme dle školního vzdělávacího programu s názvem „Nová škola“.  Pedagogové školy se snaží, aby výuka pro děti byla zajímavá a motivovala je ke snaze vědomě získávat potřebné vědomosti a dovednosti a ty dále používat.
Základní školu v Janských Lázních navštěvuje v průměru 30 dětí převážně z Janských Lázní. Většina dětí po ukončení docházky v naší škole přechází do spádové školy ve Svobodě nad Úpou.
Prostory školy jsou ve dvou budovách. V tzv. „horní budově školy“ probíhá většina výuky ve třídách a v PC učebně.

Spodní budova

Dolní budova

V „dolní budově“ je prostor pro výuku tělesné výchovy, vyučuje se zde výtvarná výchova a pracovní činnosti a je zde zázemí pro školní družinu. V podkroví budovy je několik heren pro odpolední činnost, herna na stolní tenis, dílnička, kuchyňka pro případné pečení a vaření, a samozřejmě děti často využívají prostor již zmíněné tělocvičny.

 

Školka Janské Lázně

Školka Janské Lázně

Naší součástí je i Mateřská škola, která sídlí ve svém vlastním objektu. V současné době (r.2013) získala budova nový kabát, došlo k zateplení budovy a výměně oken.  Budova je koncipována pro 50 dětí. Vzhledem k nižšímu počtu dětí je otevřeno jedno oddělení pro 28 dětí.  O děti se starají dvě plně kvalifikované paní učitelky. Pracují s dětmi dle svého školního vzdělávacího programu – „Sluníčko“. V této budově také sídlí školní jídelna.