Školka

Vedoucí učitelka: Hana Stránská
Učitelka:
Taťána  Kubištová

provozní doba: 6.30 – 16.00 hod.

Naše MŠ sídlí v jednopatrové budově, která se nachází v blízkosti centra Janských Lázní v  pěkném a klidném prostředí. Nachází se v těsné blízkosti Základní školy.

MŠ je dvoutřídní, nyní se děti vzdělávají v jedné třídě. Prostory školy jsou světlé a vzdušné, vybavené převážně novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Vedle školy je oplocená zahrada s pískovištěm a dřevěnými hracími prvky. Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Součástí MŠ je školní kuchyně a jídelna pro ZŠ.

V roce 2013 proběhla rekonstrukce budovy – výměna oken, zateplení budovy. V dalších letech se plánuje postupná rekonstrukce.

MŠ navštěvují děti ve věku od 3 – 6 let.

Usilujeme o to, aby se dítě cítilo přirozeně a spokojeně. Povzbuzujeme a posilujeme sebedůvěru dítěte, nabízíme dětem činnosti, které rozvíjejí pozitivní myšlení, cítění, prožívání ve vztahu k sobě a k druhým. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program – rodiče po dohodě s učitelkami zvolí postup zvykání dítěte na prostředí MŠ.
Náplň dne není náhodná, ale pečlivě a cílevědomě připravená učitelkami.
Pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu Sluníčko, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Nabízíme dětem další zájmové aktivity:
- návštěvy Solné jeskyně
- lyžování, výuka lyžování v lyžařské škole
- návštěvy knihovny
- hra na flétnu
- cvičení s prvky jógy
- hrajeme si s pohádkou
- příprava předškoláků / Školička /

Hlavní záměry:
- důraz na individuální přístup ke každému dítěti
- rozvoj schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím her, pozorování,                  plánovaných činností, prožitkové učení
- vedení k samostatnosti a odpovědnosti
- klademe důraz na spolupráci s rodinou, účast na dění v MŠ

Naším cílem je vytváření pohodového a podnětného prostředí, dostatek prostoru pro spontánní aktivity, vstřícná spolupráce s rodiči, zájem o přírodu a zdravý životní styl.