Adaptační plán

Adaptační plán slouží nastavení si pravidel při docházce dítěte do mateřské školy v jeho prvních dnech.

Tato doba je velmi citlivá zejména pro dítě, které vstupuje do neznámého prostředí, kde se setkává pro něj s cizími lidmi a dětmi. Nemůžeme podcenit ani vnímání rodičů těchto dětí, neboť i pro mnohé z nich je toto doba, kterou se snaží spolu se svým dítětem zvládnout a překonat.

Je důležitá komunikace s učitelkami a dohodnout si pravidla adaptace dítěte na MŠ.

Rámcový adaptační plán, který je nutný přizpůsobit individualitám dítěte a jeho potřeby:

Rodiče se spolu s dítětem účastní dění ve třídě, zapojují své dítě do her a činností.Jedná se asi o hodinu denně, dle potřeb dítěte, postupně se doba prodlužuje.

V další fázi rodiče předají dítě učitelce a odcházejí – po dohodě s učitelkou se vrací – jsme v telefonickém spojení.

Časově po dobu 1 – 2 týdnů.

U dítěte, které si zvyká pomaleji, je třeba domluva individuálního průběhu adaptace.