Členové

Členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Alena Moštěková
Mgr. Pavel Šedivý

Členové školské rady z řad zákonných zástupců:

paní Radka Havlová
paní Martina Hradecká

Členové školské rady z řad zástupců města:

Ing. Pavel Kout
paní Jana Pourová

Na členy školské rady se můžete obracet s připomínkami a náměty pro školu.