Družina

Vychovatelka :   Štěpánka Štelzerová

Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. – 3. třídy. Prostory školní družiny se nachází v tzv. „dolní budově školy“.

33V „dolní budově“ je zázemí pro školní družinu, je zde také prostor pro výuku tělesné výchovy, vyučuje se zde výtvarná výchova a pracovní vyučování. V podkroví budovy je několik heren pro odpolední činnost, herna stolního tenisu, dílnička, kuchyňka pro případné pečení a vaření, a samozřejmě děti často využívají prostor již zmíněné tělocvičny.

Maximální kapacita je 30 dětí.
Ranní družina zahajuje provoz v 6. 45 hod.
Konec provozu ŠD je v 15.30 hod.
Dětem je zajištěn program složený z výtvarných, dramatických, sportovních a dalších aktivit.